{index_ob_css}{index_ob_js}

Otwarcie zmodernizowanych ulic Kolejowej i Bławatkowej

„Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych – ul. Kolejowej w Pucku (droga nr 109028G)”
 
30 września 2020r. podpisaliśmy z Firmą Budowlano-Drogową MTM S.A. umowę na realizację zadania,
a dziś oddaliśmy zmodernizowany fragment ul. Kolejowej do użytkowania.
Zadanie obejmowało modernizację ul. Kolejowej na odcinku od skrzyżowania w pobliżu przejazdu kolejowego na wysokości Puckiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego do skrzyżowania
z ul. Chabrową, o długości około 650m. Rozwiązanie zakładało wyremontowanie istniejącej nawierzchni
o szerokości 4,5m poprzez wyrównanie i uzupełnienie nawierzchni, a następnie nałożenie warstwy z betonu asfaltowego. W ramach inwestycji utwardzono również pobocza, wyremontowano istniejące zjazdy
oraz przepust.
Wartość robót budowalnych wyniosła: 478 145,16zł
Jako że omawiany fragment ul. Kolejowej stanowi drogę dojazdową do gruntów rolnych położonych zarówno w Gminie Miasta Puck jak i w Gminie Puck – obrębie Brudzewo i Celbówku, graniczącymi bezpośrednio z Miastem Puck, udało nam się – za pośrednictwem Wojewódzkiego Biura Geodezji
i Terenów Rolnych w Gdańsku – pozyskać dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Pomorskiego związanych z wyłączaniem z produkcji gruntów rolnych. Dotacja ze środków budżetu Województwa Pomorskiego wyniosła 94 579,00zł.
Inwestycję wsparł również Powiat Pucki udzielając nam pomocy finansowej w formie dotacji celowej
na realizację zadania w wysokości 50 000,00zł.
Wkład własny Gminy Miasta Puck w koszcie realizacji robót budowlanych wyniósł 333 566,16zł.
Wartość całej inwestycji wyniosła: 511 008,79zł, w tym:
– dokumentacja projektowo-kosztorysowa: 20 910,00zł
– roboty budowlane: 478 145,16zł
– nadzór inwestorski: 11 953,63zł
Bardzo dziękujemy wszystkim którzy przyczynili się do realizacji zadania!
 
„Modernizacja nawierzchni drogi wewnętrznej – ul. Bławatkowej w Pucku”
W dniu dzisiejszym oddaliśmy również do użytku zmodernizowaną nawierzchnię ul. Bławatkowej.
Umowa na realizację robót w ramach zadania została podpisana 15 października br., a Wykonawcą robót podobnie jak w przypadku ul. Kolejowej była Firma Budowlano-Drogowa MTM S.A.
Modernizacja nawierzchni drogi wewnętrznej – ul. Bławatkowej polegała na wyrównaniu istniejącej konstrukcji jezdni o szerokości 5m, a następnie ułożeniu warstwy betonu asfaltowego bez podbudowy.
W ramach zadania wyremontowano odcinek drogi o długości ok. 286m. Rozwiązanie wysokościowe układu drogowego zostało dostosowane do wysokości i pochyleń istniejącego zagospodarowania terenu,
a zastosowane spadki poprzeczne i podłużne zapewniają sprawne odprowadzenie wód deszczowych.
W ramach zadania wyregulowane i wyremontowane zostały również istniejące zjazdy.
Wartość całej inwestycji wyniosła: 140 297,33zł, w tym:
– dokumentacja projektowo-kosztorysowa: 8 293,28zł
– roboty budowlane: 128 784,44zł
– nadzór inwestorski: 3 219,61zł
Inwestycja jest w całości finansowania ze środków własnych Gminy Miasta Puck

Galeria zdjęć

Otwarcie zmodernizowanych ulic Kolejowej i Bławatkowej 12 Otwarcie zmodernizowanych ulic Kolejowej i Bławatkowej 11 Otwarcie zmodernizowanych ulic Kolejowej i Bławatkowej 10 Otwarcie zmodernizowanych ulic Kolejowej i Bławatkowej 9 Otwarcie zmodernizowanych ulic Kolejowej i Bławatkowej 8 Otwarcie zmodernizowanych ulic Kolejowej i Bławatkowej 7 Otwarcie zmodernizowanych ulic Kolejowej i Bławatkowej 6 Otwarcie zmodernizowanych ulic Kolejowej i Bławatkowej 5 Otwarcie zmodernizowanych ulic Kolejowej i Bławatkowej 4 Otwarcie zmodernizowanych ulic Kolejowej i Bławatkowej 3 Otwarcie zmodernizowanych ulic Kolejowej i Bławatkowej 2 Otwarcie zmodernizowanych ulic Kolejowej i Bławatkowej 1
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności