{index_ob_css}{index_ob_js}

Podpisanie umowy na na modernizację nawierzchni drogi wewnętrznej- ul. Bławatkowej w Pucku

W dniu 15 października 2020 r. podpisano umowę na modernizację nawierzchni drogi wewnętrznej- ul. Bławatkowej w Pucku.
W przetargu wybrano Firmę Budowlano – Drogową MTM SA z siedzibą w Gdyni, ul. Hutnicza 35. Ze względu na covid umowę podpisano zdalnie, Wykonawcę reprezentowali Marek Ignatowski – Prezes Zarządu oraz Waldemar Kalinowski- Prokurent. Wartość umowy to 110 334,44zł brutto.Termin zakończenia robót budowlanych łącznie ze zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego: do 5 listopada 2020 r.
Przedmiot zamówienia obejmuje remont istniejącej nawierzchni drogi wewnętrznej ul. Bławatkowej w Pucku, polegający na wyrównaniu istniejącej konstrukcji jezdni, a następnie na ułożeniu warstwy betonu asfaltowego bez podbudowy. Rozwiązanie sytuacyjne zakłada wyremontowanie istniejącej konstrukcji nawierzchni na szerokości 5 m. Przebieg remontu ściśle nawiązuje się do aktualnego przebiegu drogi. Orientacyjna długość drogi: 286 m. Rozwiązanie wysokościowe projektowanego układu dostosowane zostaną do wysokości i pochyleń istniejącego zagospodarowania terenu. Zastosowane spadki poprzeczne i podłużne zapewnią sprawne odprowadzenie wód deszczowych. Zaprojektowano regulację wysokościową zjazdów dostosowującą ich nawierzchnię do nowego przebiegu jezdni. W miejscach gdzie na zjazdach występują istniejące krawężniki, założono ich rozbiórkę i ustawienie nowych. Jeżeli w ciągu takich zjazdów konieczne było utrzymanie ścieku przykrawężnikowego, zaprojektowano wyniesienie krawężnika na 4 cm.

Galeria zdjęć

Podpisanie umowy na na modernizację nawierzchni drogi wewnętrznej- ul. Bławatkowej w Pucku 6 Podpisanie umowy na na modernizację nawierzchni drogi wewnętrznej- ul. Bławatkowej w Pucku 5 Podpisanie umowy na na modernizację nawierzchni drogi wewnętrznej- ul. Bławatkowej w Pucku 4 Podpisanie umowy na na modernizację nawierzchni drogi wewnętrznej- ul. Bławatkowej w Pucku 3 Podpisanie umowy na na modernizację nawierzchni drogi wewnętrznej- ul. Bławatkowej w Pucku 2 Podpisanie umowy na na modernizację nawierzchni drogi wewnętrznej- ul. Bławatkowej w Pucku 1
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności