{index_ob_css}{index_ob_js}

Przebudowa ulicy wewnętrznej przy Centrum Zdrowia w Pucku – koncepcja drogowa

Droga wewnętrzna znajduje się po południowej stronie bloków mieszkalnych przy ul. Nowy Świat w Pucku. Umożliwia ona dostęp do ul. Nowy Świat wielu obiektom np. ciepłowni, Centrum Zdrowia, Szkole Podstawowej Małe Morze, obiektom handlowym znajdującym się na najniższej kondygnacji bloków przy ul. Nowy Świat. Stanowi dojazd dla służb komunalnych w celu obsługi śmietników, a także parking dla mieszkańców.

Zaprojektowany układ usprawni obsługę komunikacyjną zapewnianą przez drogę wewnętrzną. Wszystkie elementy układu drogowego będą posiadały nawierzchnię z kostki betonowej. Powstaną nowe miejsca parkingowe. Zdecydowanie poprawi się bezpieczeństwo pieszych ze względu wykonanie przejść dla pieszych poprzez miejscowe zawężenie jezdni i wyróżnienie kolorystyczne. Poprawę przejezdności zapewni poszerzenie jezdni na łukach.

Koszt szacunkowy brutto (z podatkiem VAT): ok. 820.000,00 zł

Termin wykonania w/w przebudowy jest nieznany z uwagi na brak zapewnienia środków w budżecie na rok 2016.


powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności