{index_ob_css}{index_ob_js}

Wyremontowano zjazd z ul. Żarnowieckiej na ul. Swarzewską w Pucku

W ostatnich dniach został wyremontowany zjazd z ul. Żarnowieckiej na ul. Swarzewską w Pucku. Zły stan nawierzchni zjazdu był często powodem, że kierowcy rezygnowali z jego wykorzystania jako systemu komunikacyjnego umożliwiającego dojazd do ul. Swarzewskiej
w tym m.in.: do Kościoła, Składu Hurtowego „Koszałka”, nowych apartamentowców, czy chociażby do posesji usytuowanych wzdłuż ulicy Swarzewskiej. Wykonane prace z pewnością przyczynią się do tego, że kierowcy chętniej będą korzystać z tego rozwiązania komunikacyjnego. W ramach remontu wykonano również bezpieczne pobocze umożliwiające dojście z chodnika biegnącego wzdłuż ulicy Żarnowieckiej do przystanku usytuowanego w bezpośrednim sąsiedztwie zjazdu. Wartość wykonanych prac wniosła ok. 20 tys. złotych.

To nie koniec przedsięwzięć drogowych w tym rejonie. Z uwagi na plany inwestycyjne związane z rozbudową terenów, które skomunikowane są poprzez ulice Swarzewską z drogą wojewódzką (ul. Helską) i powiatową (ul. Żarnowiecką) w dniu 10.02.2022 r. pomiędzy Gminą Miasta Puck a V ELMIS GK Sp. z o.o. Sp. K., na podstawie art. 16 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych została zawarta umowa określająca szczegółowe warunki przebudowy i budowy drogi publicznej gminnej – ul. Swarzewskiej w Pucku.

W zakres ww. Umowy wchodzi m.in.:

– Faza I: opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, uzyskanie niezbędnych uzgodnień i pozwolenia na budowę dla ww. Inwestycji Drogowej – obejmującej przebudowę i budowę drogi publicznej gminnej nr 109070G – ul. Swarzewskiej (na odcinku od ul. Brzozowej do ul. Żarnowieckiej) wraz z pełną infrastrukturą techniczną, w tym m.in. budową/przebudową sieci: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, elektroenergetycznej, teletechnicznej i gazowej

– Faza II: realizacja Inwestycji Drogowej, na podstawie Pozwolenia na Budowę – obejmująca przebudowę i budowę (wg nowego przebiegu) drogi publicznej gminnej nr 109070G –
ul. Swarzewskiej na odcinku około 210 m od ulicy Żarnowieckiej do granicy działki 51/5. Zakończenie prac fazy II nastąpi przed przystąpieniem do użytkowania obiektów, które mają powstać na działkach ww. inwestora.

Galeria zdjęć

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności