Trwają prace budowlane na targowisku miejskim przy Placu Obrońców Wybrzeża w Pucku. Wykonawcą robót jest firma TREE CLONE Maciej Lebiecki z Luzina.

Zakończono prace konstrukcyjne w Strefie A, czyli pierwszej od strony Placu Obrońców Wybrzeża. W strefie A – największej, powstały 22 stanowiska handlowe, 2 wiaty śmietnikowe, ciągi piesze. Stanowiska o konstrukcji drewnianej, zadaszone dachem dwuspadowym z dachówki ceramicznej z panelami fotowoltaicznymi. Uzupełnieniem ścian jest podmurówka z cegły oraz konstrukcja ażurowa drewniana. Celem umożliwienia korzystania z dwóch stanowisk przez jednego sprzedającego, pomiędzy boksami pozostawiono wygodne przejście. Wewnątrz znajduje się duży, stabilny blat. Każde stanowisko posiada własne oświetlenie oraz skrzynkę elektryczną z możliwością podłączenia urządzeń elektrycznych. Wiaty śmietnikowe usytuowane zostały w południowo-wschodniej części targowiska, oddzielone od strefy sprzedaży. Ciągi piesze wykonano z kostki betonowej szarej. Cały obiekt zostanie zachowany w spójnej i nowoczesnej estetyce.

Aktualnie trwają prace w strefie kolejnej. Na strefę B składa się 12 stanowisk handlowych usytuowanych wzdłuż istniejącego ciągu pieszego. Jednocześnie trwają prace nad nową toaletą miejską zlokalizowaną obok istniejącego tymczasowego pomieszczenia sanitarnego. Toaleta składająca się z trzech kabin (w tym jedna przystosowana do osób niepełnosprawnych) będzie bezpłatna, czynna w godzinach pracy targowiska.

Koszt całkowity inwestycji wynosi ok. 1,7 mln zł, w tym wysokość dofinansowania to ok. 730 tys. zł. Termin realizacji do 30.04.2020 r.

Realizacja przedsięwzięcia możliwa jest dzięki środkom unijnym, które zostały pozyskane na realizacje działań typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” w ramach poddziałań pn. „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury”, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.