W dniu 23 maja 2017 r. odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego w Pucku

Komisja powołana Zarządzeniem Nr 93/2017 Burmistrza Miasta Puck z 04 maja 2017 r., składająca się z przedstawicieli Urzędu Miasta w Pucku oraz Kuratorium Oświaty w Gdańsku wybrała na stanowisko Dyrektora Przedszkola Samorządowego Panią Barbarę Baranowską.

Życzymy nowo wybranej Pani Dyrektor wielu sukcesów!