W dniu 27 kwietnia 2017 r. Burmistrz Miasta Pucka ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego przy ul. Wejherowskiej.

Przedszkole powstaje dzięki projektowi „SUKCES ZACZYNA SIĘ W PRZEDSZKOLU – 100 trwałych miejsc do zabawy i nauki w Przedszkolu Samorządowym w Mieście Puck” w ramach Poddziałania 3.1 Edukacja Przedszkolna w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Informacja o konkursie zamieszczona została w Biuletynie Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Gdańsku (link).

Treść Ogłoszenia o konkursie na dyrektora przedszkola dostępna jest na BIP-ie Urzędu Miasta w Pucku (link). Ogłoszenie wywieszone zostało również na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta, parter, ul. 1 Maja 13.