Informujemy, że Burmistrz Miasta Puck zarządza konsultacje projektu uchwały dot. rocznego programu współpracy Gminy Miasta Puck z organizacjami pozarządowymi na 2021 r.

Zarządzenie, projekt programu współpracy oraz formularz zgłoszenia opinii zostały opublikowane w na stronie internetowej miastopuck.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w siedzibie Urzędu na tablicy ogłoszeń, celem zaznajomienia z treścią oraz składania opinii.
Opinie należy złożyć najpóźniej do 02.11.2020 r. na odpowiednim formularzu, załącznik nr 2 do zarządzenia, pocztą na adres: Urząd Miasta Puck przy ul. 1 Maja 13, 84-100 Puck, osobiście w Biurze Obsługi Klienta (pok. 2 ), bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres bok@miastopuck.pl.

Ponadto odbędzie się spotkanie konsultacyjne dla przedstawicieli organizacji pozarządowych w dniu 21 października (środa) o godz. 16.00 w sali ratuszowej (Stary Rynek 1). Liczba uczestników ograniczona (prosimy o zgłaszanie chęci udziału w spotkaniu – tel. 58 673 05 19).
Po terminie zgłaszania opinii i uwzględnieniu opinii zasadnych projekt rocznego programu współpracy zostanie przedłożony Radzie Miasta Puck do uchwalenia  (do 30.11.2020 r.).
Roczny program współpracy, po uchwaleniu przez Radę Miasta Puck, zostanie zamieszczony na stronie internetowej miastopuck.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej.

Pliki do pobrania:
Zarządzenie 137/2020