LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI NA LATA 2016-2023

sporządzony w ramach Projektu pn. „Rewitalizacja – ważna sprawa” – opracowanie dokumentów będących podstawą do przygotowania Lokalnego Programu Rewitalizacji

Uchwała nr XXXII-23-2017

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI NA LATA 2016-2023

 

 

Projekt pn. „Rewitalizacja – ważna sprawa” – opracowanie dokumentów będących podstawą do przygotowania Lokalnego Programu Rewitalizacji jest współfinansowany ze środków Funduszu Spójności  w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

logotypy