Na ulicach Metropolii pojawia się coraz większa liczba rowerów. Gruntownym testom poddawane są wszystkie elementy systemu, aby dostarczyć mieszkańcom Metropolii jak najlepszy rower publiczny. Od wyniku ich zakończenia zależy termin uruchomienia MEVO.

Od ponad 2 tygodni trwają testy związane z odbiorami Systemu Roweru Metropolitalnego MEVO. Są one wynikiem zgłoszenia przez spółkę NB Tricity gotowości do uruchomienia 1 etapu systemu.

– Cieszy nas, że Wykonawca poprawił wiele błędów zgłoszonych po poprzednim rozruchu testowym – mówi Michał Glaser, dyrektor Biura Obszaru Metropolitalnego Gdańsk – Gdynia – Sopot. Wspólnie testujemy MEVO, aby Mieszkańcy mogli cieszyć się wysokiej jakości, najnowocześniejszym w Europie systemem rowerów składających się wyłącznie z rowerów elektrycznych.

Testom i sprawdzeniu zostają poddane wszystkie elementy systemu: aplikacja, strona internetowa, rowery, system nadzoru czy infrastruktura postojowa.

Długotrwałe testy Systemu w dużej mierze spowodowane były nieprawidłowym działaniem Systemu i aplikacji, co zostało odnotowane w ramach styczniowych testów. Zdiagnozowane w styczniu usterki dotyczyły niedokładności GPS w rowerach, co miało bezpośrednie przełożenie na działanie aplikacji. Jej nieprawidłowe funkcjonowanie powodowało m.in. błędne naliczanie opłat dla użytkowników na przykład poprzez zakwalifikowanie zwrotu poza stacją lub w strefie niedozwolonej, czy brak możliwości zlokalizowania roweru, a co za tym idzie wypożyczenia.

Działanie GPS ma także wpływ na wskazywanie liczby rowerów dostępnych w stacjach. System rozliczania płatności nie może sprawiać żadnych problemów, a rozliczanie minut w ramach abonamentów, czy naliczanie opłat w taryfach minutowych, powinno być jasne i przejrzyste.

W porównaniu do rozruchu przeprowadzonego w styczniu zauważyć można bardzo dużą poprawę. GPS-y działają lepiej, system płatności prawidłowo nalicza różnego rodzaju opłaty i lepiej prowadzone są rozliczenia kont użytkowników. Prawidłowo działa także system nadzoru.

Zespół składający się z pracowników Obszaru Metropolitalnego Gdańsk – Gdynia – Sopot oraz partnerskich Urzędów od kilkunastu dni poddają system gruntownym testom. Symulowane są najróżniejsze sytuacje, które mogą mieć miejsce po oddaniu systemu w ręce użytkowników. Rowery są wystawiane na stacje i inne tereny na obszarze miast, aby sprawdzić sposób przypisywania im odpowiedniej lokalizacji na mapach. Testerzy wykupują też różnego rodzaju abonamenty sprawdzając sposoby rozliczeń. Do tego podczas jazdy sprawdzana jest wytrzymałość baterii, która zgodnie z OPZ powinna wystarczyć do przejechania 60 km. Zgłaszane są też pozorowane usterki rowerów, aby sprawdzić, czy istotne uszkodzenia powodują zniknięcie roweru z systemu. Pozwala to także sprawdzić działanie systemu do nadzoru: czy prawidłowo naliczają się kary za niepodjęcie w terminie naprawy roweru, puste lub przepełnione stacje. Do tego obserwowane są przejazdy rowerów, ale także samochodów serwisowych co pozwoli sprawdzić czy firma faktycznie wykonuje relokacje rowerów.

Testy są bardzo zaawansowane, będą trwały do momentu, kiedy Zamawiający, czyli Obszar Metropolitalny Gdańsk – Gdynia – Sopot, stwierdzi, że jakość systemu jest na tyle wysoka, że można go przekazać do użytkowania mieszkańcom. Wnikliwe i dokładne próby działania Systemu mają również na celu uniknięcie rozczarowania i niezadowolenia przyszłych użytkowników.

W przypadku pozytywnych wyników rozruchu testowego SRM MEVO zostanie uruchomiony po 7 dniach od jego zakończenia. W przeciwnym wypadku Wykonawca zostanie wezwany do usunięcia usterek, a procedura testowa będzie musiała zostać powtórzona.

Projekt „Budowa Systemu Roweru Metropolitalnego OMG-G-S” jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Wartość projektu wynosi 40.272.906,00 zł, a dofinansowanie ze środków unijnych – 17.218.259 zł.

Szczegółowych informacji w zakresie Projektu udziela Dominik Makurat, tel. 502 003 905.