Miasto Puck otrzymało dotację w kwocie 69 396,64 zł z projektu Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 w ramach działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach.

Dofinansowanie zostanie przeznaczona na zakup 41 tabletów wraz z ubezpieczeniem i urządzeniem do transmisji obrazu z ipada na rzutnik lub tablicę interaktywną. Wszystkie zakupione urządzenia zostaną przekazane Szkole Podstawowej im.M.Zaruskiego w Pucku.

W ramach projektu CPPC powstaje dziś infrastruktura telekomunikacyjna o wartości około 1.4 mld EUR, z czego około 0.8 mld EUR to wartość dofinansowania z funduszy europejskich. CPPC finansuje budowę infrastruktury telekomunikacyjnej zapewniającej dostęp do szybkiego Internetu, w szczególności na słabo zaludnionych obszarach, z dala od dużych aglomeracji. Obecnie w trzech konkursach wybrano wykonawców sieci szerokopasmowej, którzy podłączą ponad 11 000 szkół i prawie 2 miliony gospodarstw domowych w Polsce. Na tych inwestycjach skorzystają przede wszystkim tereny, które były pod tym względem szczególnie zaniedbane – około 70% gospodarstw domowych objętych dotychczasowymi projektami znajduje się w miejscowościach poniżej 5 tys. mieszkańców, w których operatorom nie opłacało się budować sieci z dostępem do szybkiego Internetu.