Szanowni Mieszkańcy mierzymy jakość powietrza

Na terenie naszego miasta zostały zamontowane cztery certyfikowane czujniki firmy Syngeos służce do pomiaru jakości powietrza. Koszt zakupu, montażu oraz obsługi 2 czujników sfinansowało miasto Puck, natomiast dwa kolejne Starostwo Powiatowe. Tym samym teren całego miasta został objęty całodobowym pomiarem jakości powietrza.

Zostały one umieszczone w następujących lokalizacjach: Szkoła Podstawowa im. Mariusza Zaruskiego w Pucku ul. Przebendowskiego 27, prywatna nieruchomość na ul. Topolowa 5, Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pucku na ul. Kolejowej 7, I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Pucku na ul. Morskiego Dywizjonu Lotniczego 18.

Wyniki są podawane w czasie rzeczywistym. Możecie je Państwo odczytywać za pośrednictwem strony internetowej naszepowietrze.pl oraz aplikacji mobilnej Syngeos – dostępnej na urządzenia z systemem Android oraz iOS  (darmowa aplikacja sklepu Google Play) lub za pośrednictwem strony internetowej urzędu – widget prezentujący wyniki znajduje się po prawej stronie w zakładce „Jakość powietrza”.

Aplikację można pobrać na:

Sensor podaje następujące parametry:

  • stężenie pyłów zawieszonych czyli tak zwanego ,,smogu,,: pyły PM 1, PM 2,5, PM 10 (wyniki prezentowane są procentowo oraz za pomocą kolorów)
  • wilgotność powietrza
  • ciśnienie atmosferyczne
  • temperatura

Zachęcamy do korzystania z informacji przesyłanych przez system. Bieżąca wiedza o stanie zanieczyszczeń, ma służyć mieszkańcom do podejmowania decyzji o pobycie na zewnątrz budynków osób, szczególnie narażonych na działanie smogu (dzieci, osoby starsze, kobiety w ciąży, osoby z chorobami układu oddechowego). Chcielibyśmy aby poza bieżącą informacja o jakości powietrza miały one również działanie prewencyjne. Uświadamiające mieszkańcom, jak duży wpływ na jakość powietrza, ma spalanie odpadów w piecach i kotłach c.o. czy ogrzewanie domów słabej jakości paliwem.