Znamy już wyniki konsultacji społecznych w sprawie zmiany granic Gminy Miasta Puck. 90 % osób, które wzięły w nich udział, opowiedziało się za poszerzeniem obszaru Miasta.

W dniach od 12 września do 30 listopada br. prowadzone były konsultacje społeczne w sprawie zmiany granic gminy Miasta Puck i przyłączenia do Miasta Puck terenów stanowiących część Gminy Puck (w granicach obrębów ewidencyjnych Połczyno, Brudzewo, Żelistrzewo, Błądzikowo), o łącznej powierzchni 604 ha.

W dniu 13 grudnia br. Zespół ds. ustalenia wyników konsultacji społecznych w sprawie zmiany granic Gminy Miasta Puck, powołany na mocy Zarządzenia Nr 180/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 17 września 2019 r., podsumował wszystkie oddane głosy.

 Uprawnionymi do głosowania w ramach konsultacji byli tylko mieszkańcy Miasta Puck. W odpowiedzi na pytanie o treści: „Czy jest Pani /Pan za zmianą granic administracyjnych Gminy Miasta Puck o tereny o powierzchni 604 ha, stanowiące część (tj. 2,5%) gminy Puck w granicach obrębów ewidencyjnych Połczyno, Brudzewo, Żelistrzewo, Błądzikowo ?”:

  • oddano 93 % głosów na „TAK”, opowiadających się za włączeniem proponowanego terenu w granice Miasta Puck,
  • oddano 6 % głosów na „NIE”, przeciwnych włączeniu proponowanego terenu w granice Miasta Puck,
  • 1 % mieszkańców „NIE MA ZDANIA”, na ten temat

Pełny Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych pobrać można z załączników do tego artykułu.

Pliki do pobrania:

Raport z konsultacji społecznych w sprawie zmiany granic miasta Puck – pobierz