Modernizacja budynków komunalnych – mieszkalnych przy ul. Pokoju 2, ul. Pokoju 4, ul. Pokoju  6 w Pucku

Termin wykonania : październik – grudzień 2015

W ramach modernizacji wykonano: remont elewacji budynków, przemurowanie kominów, częściową wymianę stolarki okiennej, częściową wymianę opierzeń, rynien, rur spustowych, wymianę instalacji elektrycznej i teletechnicznej.