W dniu 30 września 2020 r odbyło się podpisanie umowy na realizację zadania pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych – ul. Kolejowej w Pucku (droga nr 109028G)” dofinansowanego z Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku oraz Starostwa Powiatowego w Pucku.

W trakcie postępowania przetargowego wyłoniono Wykonawcę robót – firmę budowlano- drogową MTM S.A. Wartość umowy wynosi 478 145,16 zł.

Dokumentację projektową wykonała firma Ampis Projekt Sp. z o.o.

Do remontu przewidziano odcinek ulicy Kolejowej o długości ok. 650 mb. Początek prac znajduje się na skrzyżowaniu w pobliżu przejazdu kolejowego na wysokości Puckiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pucku, a koniec w okolicy skrzyżowania z ul. Chabrową.

Zadanie obejmuje modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych, polegającą na wyrównaniu istniejącej nawierzchni poprzez jej uzupełnienie, nałożeniu warstwy z betonu asfaltowego, utwardzeniu poboczy – w tym jednostronnego ciągu „pieszo rowerowego”, remoncie istniejących zjazdów oraz remoncie przepustu. Rozwiązanie zakłada wyremontowanie istniejącej nawierzchni o szerokości 4,5 m na odcinku ok. 650 mb. Przebieg zaprojektowanego remontu ściśle nawiązuje do aktualnego przebiegu drogi.

Łączna wartość inwestycji wynosi 511 008,79 zł, w tym dofinansowanie z Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku to 94 579,00 zł, oraz ze środków Starostwa Powiatowego w Pucku 50 000 zł, a wkład własny miasta
366 429,79 zł.

Planowane zakończenie robót budowlanych: 26 października 2020.