Odpis aktu urodzenia, małżeństwa, zgonu dostępny jest online.

Do tej pory możliwe było jedynie wnioskowanie online o odpis aktu stanu cywilnego. Od teraz po jego odbiór nie trzeba już udawać się do urzędu, ale także pobrać w wersji elektronicznej.

Odpis aktu stanu cywilnego to dokument, który potwierdza zdarzenie zarejestrowane w urzędzie stanu cywilnego.

Od teraz o odpis nie tylko można zawnioskować przez internet, ale i otrzymać go automatycznie – w wersji elektronicznej.

Co to oznacza w praktyce :

System wygeneruje dokument bezpośrednio z Systemu Rejestrów Państwowych (SRP), a następnie prześle go na skrzynkę obywatela bez zaangażowania urzędnika.

Wydanie dokumentu przez automat będzie możliwe przy spełnieniu kilku warunków:

– odpis aktu, o który wnioskujemy musi dotyczyć bezpośrednio nas, naszych dzieci, małżonka lub rodziców,- system – w trakcie wypełniania wniosku – musi potwierdzić, że możliwe jest automatyczne wydanie odpisu. Chodzi o informację, czy akt jest zdigitalizowany, jawny i bez założonej blokady wydawania. – płatności za odpis należy dokonać online.

„Od ręki” dostępne będą wszystkie te akty, które powstały od 2015 r. – od tej daty bowiem obowiązkowo rejestrowane są akty w Systemie Rejestrów Państwowych (SRP).

Żeby najpierw zawnioskować o odpis, a później dostać go w wersji elektronicznej potrzebny jest profil zaufany i wizyta na portalu GOV.pl.

Profilem zaufanym zaloguj się do konta Mój GOV (prawy górny róg strony). Później wybierz e-usługę Uzyskaj odpis aktu stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgonu

Następnie należy wypełnić elektroniczny formularz.

Dane osobowe zostaną automatycznie zaciągnięte do odpowiednich rubryk. Na początku zaznacz, że dokument chcesz otrzymać na swoją skrzynkę Mój GOV. Odpis, który uzyskasz, będzie miał moc prawną tylko w wersji elektronicznej. Nie drukuj go i przekazuj tylko w tej postaci. Wydruk nie ma mocy prawnej. Automatyczny odpis będzie zawierał podpis kwalifikowany potwierdzający autentyczność odpisu.

Jeśli system nie wyda  odpisu automatycznie obywatel otrzyma go z udziałem urzędnika.

Za uzyskanie odpisu trzeba zapłacić, jednak tak było zawsze i nie ma to związku z nową e-usługą:

22 zł – za odpis skrócony aktu stanu cywilnego (także za odpis wielojęzyczny w formie papierowej),33 zł – za odpis zupełny aktu stanu cywilnego.

Jeśli załatwiamy sprawę przez pełnomocnika – zapłacimy dodatkowo 17 zł za pełnomocnictwo.

Wysyłając wniosek online możemy wybrać dwa sposoby płatności – online lub przelew bankowy bądź pocztowy.

Gotowy odpis znajdziesz w swojej skrzynce odbiorczej na koncie Mój GOV. Skrzynkę można znaleźć na www.GOV.pl (prawy górny róg strony), a dostaniesz się do niej po zalogowaniu profilem zaufanym.