Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi można składać osobiście w Urzędzie Miasta Puck w pok. 107.

2020 deklaracja za odpady.doc

2020 deklaracja za odpady.pdf