98. ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

10 LISTOPADA – rynek miasta
13.00 – WCIĄGNIĘCIE FLAGI NARODOWEJ NA MASZT
– WSPÓLNE ZAŚPIEWANIE CZTERECH ZWROTEK HYMNU NARODOWEGO
Z PAMIĘCI – BIJEMY REKORD POLSKI
uczniowie puckich szkół wraz z mieszkańcami
– Występ uczniów Szkoły Podstawowej im. M. Zaruskiego w Pucku

17.00 Ratusz miejski
„WYRAZIĆ POLSKĘ PRZEZ SZTUKĘ” – widowisko artystyczne inspirowane
1050 rocznicą Chrztu Polski oraz historią Wielkiej i Małej Ojczyzny
w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej im. M. Zaruskiego

11 LISTOPADA
10.00 uroczysta msza św. w intencji Ojczyzny w farze,
po mszy przejście pod pomnik A. Abrahama:
przemówienia, program artystyczny w wykonaniu uczniów Publicznego Gimnazjum im. MDL-otu w Pucku,
składanie wiązanek kwiatów

Zapraszamy!