Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa i przebudowa portu w Pucku dla umożliwienia rozwoju jego funkcji rybackich, turystycznych i żeglarskich”.