Burmistrz Miasta Puck informuje o możliwości dzierżawy w promocyjnej cenie 813 zł netto, na okres sezonu letniego 2020 nieruchomości niezabudowanej o powierzchni 200 m2, położonej przy ul. Żeglarzy w Pucku, stanowiącej część działki nr 201/5 (obr.2 m.1) dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie Zamiejscowy V Wydział Ksiąg Wieczystych w Pucku prowadzi księgę wieczystą o numerze GD2W/00021230/8, z przeznaczeniem na prowadzenie sezonowej działalności usługowej –  np. wypożyczalnia sprzętu wodnego.

Oferty należy składać  w Biurze Obsługi Klienta pok. 2Urzędu Miasta Puck, ul. 1-go Maja 13, 84-100 Puck.

Lokalizacja dzierżawy znaczona jest kolorem żółtym.