Burmistrz Miasta Puck

Zaprasza do udziału w drugim przetargu na dzierżawę niżej wymienionej nieruchomości

Oznaczenie nieruchomości

Powierzchnia

użytkowa lokalu

Położenie

nieruchomości

Przeznaczenie

nieruchomości

i sposób jej

zagospodarowania

Okres dzierżawy Wysokość wadium Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego

w stosunku miesięcznym

Części działek
o numerach 55/1

oraz 55/3

125,54 m2

Miasto Puck (obręb 2 mapa 4) Lokal użytkowy znajdujący się na parterze budynku przy ul. Pokoju 5

Nieruchomość przeznaczona na cele handlowo-usługowe

Nieoznaczony

300,00 zł

2485,69 zł

(netto)

Przetarg odbędzie się dnia 29. 11. 2018 r. o godzinie 1000, w siedzibie Urzędu Miasta Puck, ul. 1-go Maja 13 w Pucku, sala 208.

Termin wniesienia wadium do dnia 23. 11. 2018 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać: w siedzibie Urzędu Miasta Puck, ul.1-go Maja 13 w Pucku, pok. 102, pod numerem telefonu: 58 673 05 23 bądź drogą elektroniczną: dzierzawy@miasto.puck.pl oraz pod adresem: http://bip.miastopuck.pl/dokumenty/4861