Gmina Miasta Puck ogłasza otwarty nabór na Partnera dla podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmiotów ekonomii społecznej do wspólnej realizacji Projektu:

REWITALIZACJA CENTRUM PUCKA.

Szczegółowe informacje znajdziecie państwo na www.bip.miastopuck.pl