Gmina Miasta Puck ogłasza otwarty nabór na Partnerów dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych – wspólnot mieszkaniowych z obszaru rewitalizacji obejmującego centrum Pucka do wspólnej realizacji Projektu: REWITALIZACJA CENTRUM PUCKA

 

ogłoszenie o wyniku postępowania konkursowego 8.1.1. wspólnoty