[breadcrumb]

Opłaty w 2021 r.

Poniżej przedstawiamy opłaty obowiązujące  w 2021 r. na terenie Gminy Miasta Puck:

<

1

Opłata od posiadania psa; za jednego psa

77,00

2

Opłata miejscowa; dziennie za każdą rozpoczętą dobę pobytu

2,00

3

Opłata za odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów za 1 mieszkańca

30,00

4

Podwyższona opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, za 1 mieszkańca

60,00

5

Podatek od nieruchomości nie związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą; od budynków mieszkalnych lub ich części:

a)

części od 1 m2 powierzchni użytkowej

0,85

b)

od pozostałych budynków lub ich części od 1 m2 powierzchni użytkowej, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej, statutowej dział.pożytku publ. przez organizacje pożytku publicznego

8,37

c)

od 1 m2 powierzchni gruntów

0,52

d)

grunty pod wodami powierzchniowymi

4,99

e)

grunty niezabudowane objęte obszarem rewitalizacji

3,28

6

Pod. od nieruch. związanych z prowadzoną dział. gospod.:

a)

od budynków lub ich części od 1 m2 powierzchni użytkowej

24,84

b)

od 1 m2 powierzchni gruntów

0,99

c)

od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych

5,06

d)

od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym

11,62

7

Od budowli

2% ich wartości

8

Podatek rolny – stawka ceny skupu żyta

Opłaty na targowisku – forma sprzedaży:

Od sprzedaży na stanowisku o wymiarach  do 5 m2   , włącznie towaru sprzedawanego z samochodu ciężarowego , dostawczego , osinobusu  , traktora , samochodu osobowego z przyczepą lub stołu ustawionego przy w/w pojeździe poza terenem targowiska miejskiego :

Strefa – poza strefą targowiska :

Dzienne stawki opłaty targowej pobierane w czwartki ( w zł) pod warunkiem prowadzenia handlu co najmniej w godzinach 8: 00 – 16:00,  – 30 złotych ,

Dzienne stawki opłaty targowej pobierane w : pon, wt, śr, pią, sob.   (w zł  )  – 30 Złotych ,

Dzienne stawki opłaty targowej dla posiadaczy miesięcznej rezerwacji  stanowiska  ( w zł ) – nie dotyczy .

 

Od sprzedaży na stanowisku od powyżej 5 m2  – do 20 m2 włącznie towaru sprzedawanego z samochodu ciężarowego , dostawczego , osinobusu , traktora samochodu osobowego z przyczepą lub stołu ustawionego przy w/w pojeździe poza terenem targowiska miejskiego

Strefa – poza strefą targowiska :

Dzienne stawki opłaty targowej pobierane w czwartki  ( w zł ) pod warunkiem prowadzenia handlu co najmniej w godzinach 8:00 – 16:00  – 41 złotych,

Dzienne stawki opłaty targowej pobierane w : pon, wt, śr, pią, sob.   ( w zł)  –  41 złotych  ,

Dzienne stawki opłaty targowej dla posiadaczy miesięcznej rezerwacji stanowiska  ( w zł ) – nie dotyczy .

 

Za każdy następny rozpoczęty m2 .  Strefa – poza strefą  targowiska :

Dzienne stawki opłaty targowej pobierane w czwartki ( w zł) pod warunkiem prowadzenia handlu co najmniej w godzinach  8:00 – 16:00  –  15 złotych ,

Dzienne stawki opłaty targowej pobierane w : pon, wt, śr, pią, sob.  ( w zł)  – 15  złotych  ,

Dzienne stawki opłaty targowej dla posiadaczy miesięcznej rezerwacji   ( w zł )  – nie dotyczy .

 

Od sprzedaży ze stałego stanowiska zadaszonego o wymiarach 3 x 6 znajdującego się na targowisku ,

Strefa – A  : Dzienne stawki opłaty targowej pobierane w czwartki  ( w zł )  pod warunkiem prowadzenia handlu co najmniej w godz.  8:00 – 16 :00  –  22,50  złotych ,

Dzienna stawka opłaty targowej pobierana w : pon, wt, śr, pią, sob.  ( w zł )  –  45 złotych ,

Dzienna stawka opłaty targowej dla posiadaczy miesięcznej rezerwacji stanowiska (  w zł  ) –  40,50 złotych .

 

Od sprzedaży ze stałego stanowiska zadaszonego o wymiarach 3 x 3 m  znajdującego się na targowisku

Strefa – A :  Dzienne stawki opłaty targowej pobierane w czwartki  ( w zł ) pod warunkiem prowadzenia handlu co najmniej w godz. 8 :00 – 16:00  –  17,50  złotych ,

Dzienne stawki opłaty targowej pobierane w : pon, wt, śr, , pią , sob. ( w zł)  – 35  złotych ,

Dzienne stawki opłaty targowej dla posiadaczy miesięcznej rezerwacji stanowiska  ( w zł )  –  31, 50  złotych.

 

 

Od sprzedaży ze stałego stanowiska zadaszonego o wymiarach  3 x 2,5 m znajdującego się na targowisku .

Strefa _ A,B,C, : Dzienne stawki opłaty targowej pobierane w czwartki (w zł)  pod warunkiem prowadzenia handlu co najmniej w godz. 8 :00 – 16:00  – 12,50 złotych ,

Dzienne stawki opłaty targowej  pobierane w : pon, wt, śr, pią, sob. ( w zł ) – 25  złotych ,

Dzienne stawki opłaty targowej dla posiadaczy miesięcznej rezerwacji stanowiska  ( w  zł)  22,50   złotych .

 

Od sprzedaży ze stałego stanowiska zadaszonego o wymiarach 3 x 6 m znajdującego się na targowisku , artykułów rolno-spożywczych  w tym wyprodukowanych w systemie rolnictwa ekologicznego

Strefa – A :  Dzienne  stawki opłaty targowej pobrane w czwartki  ( w zł ) pod warunkiem prowadzenia handlu co najmniej w godz.  8:00 – 16:00  – 16 50  złotych ,

Dzienne stawki opłaty targowej pobierane w pon, wt, śr, pią, sob.  ( w zł ) –  33 złote ,

Dzienne stawki opłaty targowej dla posiadaczy miesięcznej rezerwacji stanowiska   ( w  zł ) –  30  złotych .

 

Od sprzedaży ze stałego stanowiska zadaszonego o wymiarach 3 x3 m znajdującego się na targowisku , artykułów  rolno- spożywczych  w tym wyprodukowanych w systemie rolnictwa ekologicznego

Strefa – A :  Dzienne stawki opłaty targowej pobierane w czwartki  ( w zł ) pod warunkiem prowadzenia handlu co najmniej w godz. 8:00 – 16:00   –  13 złotych  ,

Dzienne stawki opłaty targowej pobierane w : pon, wt, śr, pią , sob.  ( w zł )  – 26  złotych ,

Dzienne stawki opłaty targowej dla posiadaczy miesięcznej rezerwacji stanowiska  ( w zł ) –  23, 50  złotych .

 

Od sprzedaży ze stałego stanowiska zadaszonego o wymiarach 3 x 2,5 m znajdującego się na targowisku ,

artykułów rolno – spożywczych w tym wyprodukowanych w systemie rolnictwa  ekologicznego

Strefa – A  : Dzienne stawki opłaty targowej pobierane w czwartki  ( w zł ) pod warunkiem prowadzenia handlu co najmniej w godz. 8:00 – 16:00  –  9  złotych ,

Dzienne stawki opłaty targowej pobierane w : pon, wt, śr, pią, sob.  ( w zł ) –  18  złotych ,

Dzienne stawki opłaty targowej dla posiadaczy miesięcznej rezerwacji stanowiska  ( w zł  ) – 16  złotych.

 

Od sprzedaż z ręki , toreb , koszów w miejscu którego obszar nie przekracza  1  m2  

Strefa – Nie dotyczy :  dzienne stawki opłaty targowej pobierane w czwartki  ( w zł ) pod warunkiem prowadzenia handlu co najmniej od godz. 8: 00 – 16:00  –  5 złotych ,

Dzienne stawki opłaty targowej pobierane w : pon, wt, śr, pią, sob.  ( w zł ) – 10  złotych  ,

Dzienne stawki opłaty targowej dla posiadaczy miesięcznej rezerwacji stanowiska ( w zł ) – nie dotyczy .

 

Od sprzedaży na stanowisku o wymiarach do 5 m2 włącznie, towaru sprzedawanego z samochodu ciężarowego , dostawczego , osinobusu , traktora , samochodu osobowego z przyczepą lub stołu ustawionego przy w/w pojeździe na terenie targowiska miejskiego  Strefa  – A,B,C.

Dzienne stawki opłaty targowej pobierane w czwartki  ( w zł ) pod warunkiem prowadzenia handlu co najmniej w godz. 8:00 – 16:00  –  15 złotych ,  Dzienne stawki opłaty targowej pobierane w : pon, wt, śr, pią, sob.  ( w zł )  – 30 złotych  ,

Dzienne stawki opłaty targowej dla posiadaczy miesięcznej rezerwacji stanowiska (  w zł ) –  nie dotyczy .

 

Za każdy następny rozpoczęty m2  Strefa – A,B,C.

Dzienna stawka opłaty targowej pobierane  w czwartki  ( w zł  )  pod warunkiem prowadzenia handlu co najmniej w godz. 8:00 – 16:00  – 7, 50  złotych ,

Dzienne stawki opłaty targowej pobierane w : pon, wt, śr, pią, sob. ( w zł )  – 15 złotych ,

Dzienne stawki opłaty targowej dla posiadaczy miesięcznej rezerwacji stanowiska  ( w zł )  – nie dotyczy .

Uchwała do pobrania