Kadencja 2018-2020

Burmistrz Miasta Puck Zarządzeniem Nr 172/2018 z dnia 13 lipca 2018r. powołała członków Rady Seniorów Miasta Puck w następującym składzie:

1. Ewa Włudzik – Przewodnicząca Rady
2. Jan Piotrowicz – Z-ca Przewodniczącego
3. Agnieszka Siebert – Sekretarz
4. Alicja Miernecka-Rohde
5. Emilia Lesner
6. Elwira Czernicka-Lis
7. Iwona Królas
8. Eugenia Palubicka
9. Józef Gruchała