W dniu 7 maja 2018 r. otwarte zostały koperty z ofertami w przetargu na wybór wykonawcy i operatora Systemu Roweru Metropolitalnego.

Do siedziby Zamawiającego wpłynęły trzy oferty złożone przez:

  1. Konsorcjum Firm:

Full Speed Ltd., Dublin, Irlandia

Telfourth Ltd., Dublin, Irlandia

BleeperBike Ltd., Dublin, Irlandia,

  1. Konsorcjum polsko-czeskie:

Egis Bike Polska Sp. z o.o., Warszawa – Homeport s.r.o., Praga – BikeU Sp. z o.o., Warszawa,

3. NB Tricity Sp. z o.o., Warszawa.

Szacunkowa wartość Zamówienia wyniosła: 56.527.683,61 zł brutto (w tym 23.618.183,61 zł na dostawę Systemu oraz 32.909.500 zł na świadczenie usługi zarządzania i eksploatacji Systemu przez 78 miesięcy).

Szczegółowe zestawienie ofert:

Wykonawca Cena brutto za realizację zamówienia Liczba rowerów Udział rowerów o napędzie wspomaganym elektrycznie
Full Speed Ltd., Dublin, Irlandia,

Telfourth Ltd., Dublin, Irlandia,

BleeperBike Ltd., Dublin, Irlandia

32.562.246,42 zł,

w tym na zarządzanie 11,8 mln zł oraz dostawę 20,7 mln zł

5000 szt. 10%

Egis Bike Polska Sp. z o.o., Warszawa – Homeport s.r.o., Praga,

BikeU Sp. z o.o., Warszawa

76.675.625,61 zł, w tym na zarządzanie 23,8 mln zł oraz 52,9 mln zł na dostawę 3900 szt. 100%
NB Tricity Sp. z o.o., Warszawa 40.272.906 zł w tym 4,7 mln zł na zarządzanie oraz 35,5 mln zł na dostawę 4080 szt. 100 %

Złożone oferty zostaną poddane ocenie komisji przetargowej. Dokonanie wyboru wykonawcy planowane jest w przeciągu jednego miesiąca. Jeżeli żaden z oferentów nie złoży odwołania podpisanie umowy z wykonawcą nastąpi do 10 dni od dnia wyboru oferty.

Komisja przetargowa przystępuje właśnie do oceny ofert – mówi Krzysztof Perycz – Szczepański, kierownik projektu z Obszaru Metropolitalnego Gdańsk – Gdynia – Sopot. Oferty muszą zostać dokładnie sprawdzone pod względem formalnym, abyśmy nie mieli żadnych wątpliwości, co do ostatecznego wyniku przetargu – dodaje.

Zgodnie z założeniami przetargu pierwsze rowery, 30% Systemu, pojawią się już jesienią tego roku. Całość sytemu roweru publicznego MEVO uruchomiona zostanie do 1 marca 2019 r.

Przetarg na wybór wykonawcy i operatora Systemu Roweru Metropolitalnego został ogłoszony 19 marca 2018 r. Rower publiczny będzie funkcjonował w 14 gminach: Gdańsku, Gdyni, Sopocie, Tczewie, Pucku, Redzie, Kartuzach, Sierakowicach, Somoninie, Stężycy, Władysławowie, Żukowie, Pruszczu Gdańskim i Rumi.

Podmioty biorące udział w przetargu powinny dysponować doświadczeniem oraz potencjałem
w operowaniu systemami rowerów publicznych. Wykonawca zobowiązany został do dostarczenia minimum 3866 rowerów, w tym co najmniej 10 % z napędem wspomaganym elektrycznie.

Komisja przetargowa wyłoni wykonawcę na podstawie 3 kryteriów:

  • Cena 60 %

  • Udział rowerów z napędem wspomaganym elektrycznie 35 %

  • Dostarczenie dodatkowych rowerów powyżej liczby minimalnej (3866 sztuk) 5 %

Wybrany wykonawca zbuduje od podstaw system rowerów publicznych wraz z niezbędnym zapleczem technicznym i teleinformatycznym. System będzie oparty o rowery 4 generacji wyposażone w moduły GPS, GSM i elektrozamek. System teleinformatyczny będzie wyposażony w moduł geolokalizacji, wypożyczeń i rezerwacji.

Wypożyczenie roweru odbywać się będzie intuicyjne za pomocą aplikacji mobilnej w smartfonie (system operacyjny Android oraz iOS), poprzez moduł NFC (zbliżenie smartfona do terminala
w rowerze), skanowanie kodu QR lub przy pomocy karty zbliżeniowej. Zaletą systemu będzie jego prostota oraz przystępny cenowo taryfikator. W systemie abonamentowym opłata miesięczna nie będzie mogła przekroczyć kwoty 10 zł. W cenie użytkownik otrzyma każdego dnia aż 90 minut na przejazdy. Po przekroczeniu limitu czasowego rowerzysta będzie ponosił opłatę w wysokości 5 gr
za minutę. Koszt abonamentu rocznego to nie więcej niż 100 zł, przy zastosowaniu tych samych zasad czasowych, jak w opłacie miesięcznej. Jeśli użytkownik nie będzie chciał skorzystać z opcji abonamentowej koszt jeden minuty wynosił będzie nie więcej niż 10 gr. Rower będzie można wypożyczyć i zostawić na jednej z 660 stacji postoju. Za dodatkową opłatą rower będzie można zostawić poza stacją. Wypożyczenie roweru nie zajmie użytkownikowi więcej niż 10 s.

Budowa systemu jest ogromnym sukcesem współpracy metropolitalnej. Realizacja projektu
ma przyczynić się do zwiększenia mobilności podróżnych i stworzenia atrakcyjnej alternatywy wobec środków komunikacji samochodowej. Głównym celem Roweru Metropolitalnego będzie zwiększenie dostępności węzłów integracyjnych, umożliwiając szybszą i bardziej komfortową przesiadkę na inny środek transportu zbiorowego (np. pociąg, autobus, trolejbus czy tramwaj).

Prace nad dokumentacją przetargową, w ramach Dialogu Technicznego, cieszyły się ogromnym zainteresowaniem operatorów z całej Europy, którzy przedstawili różnego rodzaju rozwiązania dotyczące funkcjonowania roweru miejskiego.

Wybrany wykonawca będzie miał 5 miesięcy od zawarcia umowy na wdrożenie I etapu systemu obejmującego minimum 30% rowerów. Całość projektu uruchomiona zostanie do 1 marca 2019 r. Umowa zostanie zawarta na okres 6 lat i 6 miesięcy, licząc od momentu startu całego systemu.

Preferencyjne stawki wypożyczeń rowerów mają na celu zachęcenie do zmiany zachowań komunikacyjnych mieszkańców naszej metropolii. Intencją samorządów Obszaru Metropolitalnego jest uzupełnienie oferty transportu publicznego o system roweru miejskiego, wykorzystywany nie tylko
do celów rekreacyjno-turystycznych, ale przede wszystkim jako kolejny środek transportu. Zamierzeniem jest, aby z roweru korzystała jak największa liczba użytkowników.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Dofinansowanie ze środków unijnych wynosi 17.218.259 zł.