W dniu 04.03.2019 r. nastąpiło podpisanie umowy na „Utworzenie Puckiego Centrum Wsparcia – przebudowa, remont historycznej zabudowy na funkcje społeczne wraz z wyposażeniem” w ramach projektu „Rewitalizacja Centrum Pucka”, a dziś, po niespełna roku,  budynek uroczyście otwieramy.

Podpisanie umowy na utworzenie Puckiego Centrum Wsparcia rozpoczęło złożony proces Rewitalizacji Centrum Pucka w części inwestycyjnej. Projekt  rewitalizacyjny, oprócz budowy Puckiego Centrum Wsparcia, obejmuje też remont 30 budynków wielorodzinnych, w tym 20 budynków wspólnot i 10 budynków komunalnych, renowację Parku Dziejów Pucka, 3 skwerów przy ul. Nowy Świat oraz rozbudowę monitoringu.

W ramach projektu powstał nowy budynek o 3 kondygnacjach naziemnych, przeznaczony na cele społeczne. Elewacja wykonana jako mur pruski nawiązuje do konstrukcji budynku stojącego niegdyś w tej lokalizacji, historycznej zabudowy Pucka oraz otaczających budynków przy ul. Pokoju. Głównymi pomieszczeniami Puckiego Centrum Wsparcia są gabinety terapeutyczne, pokój zabaw dla dzieci, sala konferencyjna oraz pomieszczenia gospodarcze i sanitarne. Budynek posiada windę celem umożliwienia korzystania z niego osobom niepełnosprawnym. Na tyłach budynku powstało miejsce do spotkań indywidualnych i wypoczynku. W ramach inwestycji powstał również taras otoczony murkami oporowymi, drewniana altana i elementy małej architektury.

Inwestycja zrealizowana została przez firmę TREECLONE Maciej Lebiecki z siedzibą w Luzinie, ul. Kościelna 8. Wykonawca został wyłoniony w ramach postępowania przetargowego. Wartość kontraktu (rozbiórka, budowa nowego budynku, wyposażenie): 2 313 630,00 zł. – dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego na poziomie 54 % kosztów kwalifikowalnych,

W budynku już dziś działa Klub Integracji Społecznej, docelowo powstanie tu również placówka wsparcia dziennego i klub rodziców, a to wszystko w ramach działań rewitalizacyjnych obejmujących sferę społeczną. Zadania społeczne w ramach Rewitalizacji obejmują grupy osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. To w Puckim Centrum Wsparcia odbywają się teraz szkolenia i warsztaty, mające na celu zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej w oparciu o ścieżkę reintegracji, podniesienie kompetencji zawodowych oraz odnowienie kwalifikacji zawodowych.

Projekt „Rewitalizacja Centrum Pucka” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.