Przebudowa targowiska miejskiego przy Placu Obrońców Wybrzeża w Pucku.

Wykonawcą zadania Przebudowa targowiska miejskiego przy Placu Obrońców Wybrzeża w Pucku jest firma TreeClone. Zadanie objęło budowę 39 całorocznych, zadaszonych stanowisk, z czego min. 20 stanowisk przeznaczonych jest do sprzedaży produktów rolnych w tym 4 stanowiska dla sprzedaży produktów z rolnictwa ekologicznego. Aby poprawić efektywność energetyczną Miasta stanowiska wyposażono w panele fotowoltaiczne. W ramach realizacji zadania powstały także elementy małej architektury (kosze na śmieci, ławki), a cały teren oświetlono i objęto monitoringiem. Utworzono 16 miejsc parkingowych z miejscem dla niepełnosprawnych oraz toalety. Na obszarze targowiska stworzono nowy system odwodnienia, który podłączono do zewnętrznej sieci kanalizacji deszczowej. Koszt inwestycji wyniósł 1 769 000,00 zł, a kwota dofinansowania 730 686,00 zł. Inwestycja współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.