Burmistrz Miasta Puck

zaprasza do składania ofert na organizację Parku linowego na terenie Parku Nowowiejskiego w Pucku.

Lokalizacja:

Nieruchomość położona w atrakcyjnej części miasta, w bliskiej odległości od Zatoki Puckiej i molo spacerowego.

Powierzchnia do zagospodarowania:

Około 1700m2, przedstawiona na załączniku graficznym.

W pierwszym roku działalności proponujemy preferencyjne stawki czynszu dzierżawnego.

Oferty składane przez zainteresowanych winny zawierać:
– imię i nazwisko oferenta lub nazwę i siedzibę firmy;
– datę sporządzenia oferty i podpis osoby uprawnionej;
– potrzeby terenowe wyrażone w m² oraz czas trwania dzierżawy;
–  szkic sytuacyjny oraz koncepcję parku linowego.

Preferowane będą oferty z propozycją kompleksowego zagospodarowania terenów

Oferty należy składać do dnia 31 maja 2016 r. w Biurze Obsługi Klienta pok. 114 Urzędu Miasta Puck, ul. 1-go Maja 13, 84-100 Puck.

Kontakt: tel. 58 673 05 23, e-mail: dzierzawy@miasto.puck.pl