W dniu 21.08.2019 r. uroczyście zakończony został pierwszy etap projektu pn. „Rewitalizacja Centrum Pucka” – Renowacja budynku mieszkalnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Gen. Józefa Hallera 13 w Pucku. Wykonawcą robót była firma M-BUD Marcin Deik Usługi Ogólnobudowlane z siedzibą w Orlu przy ul. Bukowej 26. Wartość kontraktu opiewa na kwotę 563 710,17 zł brutto, przy czym wysokość dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 wynosi ponad 150 tys. zł.

Renowacja budynku obejmowała głównie następujące elementy:

  • ocieplenie i naprawa ścian zewnętrznych oraz ścian fundamentowych;
  • wykonanie elewacji wraz z detalami architektonicznymi;
  • wymiana stolarki drzwiowej i okiennej (renowacja drewnianych drzwi zewnętrznych);
  • remont schodów i podestów zewnętrznych, zadaszeń;
  • wykonanie oświetlenia zewnętrznego oraz instalacji odgromowej;
  • remont więźby dachowej, ocieplenie dachu, wymiana pokrycia dachowego wraz z nowym opierzeniem i orynnowaniem;
  • remont klatki schodowej (ścian wewnętrznych, sufitów, drewnianych schodów, spoczników i balustrad, wykonanie oświetlenia).

Ponadto inwestycja obejmowała również zagospodarowanie terenu – m.in. wykonanie opaski wokół budynku, utwardzonych dróg i chodników, nowego ogrodzenia z cegły klinkierowej. Wykonano nowe nasadzenia oraz posadowiono elementy małej architektury.

Całość została zachowana w spójnej kolorystyce i historycznym charakterze.

Projekt „Rewitalizacja Centrum Pucka” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.