Operacja pn.: Promowanie dziedzictwa morskiego i historycznego poprzez organizację pikniku i przygotowanie broszury edukacyjnej, poświęconych dawnym rzemiosłom i historii portu
w Pucku dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach  Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze na lata 2014-2020.