Godziny działania stref i punkty z możliwością płatności kartą po kliknięciu w symbol parkingu na mapie

 

Stawki opłat

Za parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie Płatnego Parkowania i na Płatnych Parkingach obowiązują następujące stawki opłat:
– do 15 minut: 0,00zł
– pół godziny: 1,00 zł
– pierwsza godzina: 2,00 zł
– dwie godziny: 4,00 zł
– trzy godziny: 6,00 zł
– czwarta i kolejna godzina: 2,00 zł
– opłata za całodniowy postój: 12,00 zł
– miesięczny abonament typu „M” (dot. mieszkańców Miasta Puck): 50,00zł
– miesięczny abonament typu „P” (dot. przedsiębiorców i zatrudnionych przez nich pracowników): 80,00zł

Stawki opłat dla autokarów

– pierwsza godzina: 10,00zł
– dwie godziny: 20,00 zł
– trzy godziny: 30,00 zł
– czwarta i kolejne godziny: 10,00 zł
 

Dodatkowe opłaty

Za nieuiszczenie opłaty za parkowanie, w tym za uiszczenie opłaty w zaniżonej wysokości lub przekroczenie opłaconego czasu parkowania, pobiera się opłatę dodatkową (opłatę za bezumowne korzystanie – na parkingach Gminy Miasta Puck) w wysokości 50,00zł, niezależnie od obowiązku uiszczenia opłaty za parkowanie.
Po stwierdzeniu nieuiszczenia należnej opłaty za parkowanie wystawione jest zawiadomienie o opłacie dodatkowej. Zawiadomienie umieszcza się w widocznym miejscu w przedniej części pojazdu.
Opłatę dodatkową (opłatę za bezumowne korzystanie) należy wnieść w terminie 7 dni od daty wystawienia zawiadomienia o ww. opłacie. Opłatę dodatkową (opłatę za bezumowne korzystanie) wnosi się w formie gotówki, przelewu lub wpłaty na konto Urzędu Miasta.
W przypadku wniesienia opłaty dodatkowej (opłaty za bezumowne korzystanie) w ciągu 2 dni od dnia wystawienia zawiadomienia o ww. opłacie opłata ulega pomniejszeniu do 30,00zł i może być wpłacona wyłącznie w biurze strefy płatnego parkowania.
 

Ustala się zerową stawkę opłaty za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania i na Płatnych Parkingach dla następujących użytkowników drogi:

a) kierujących oznakowanymi pojazdami służb komunalnych (pogotowia gazowego, energetycznego, ciepłowniczego, wodno-kanalizacyjnego) podczas usuwania skutków awarii;
b) kierujących oznakowanymi pojazdami Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, ABW, Agencji Wywiadu, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, pogotowia ratunkowego, Służby Więziennej, Służby Celnej, Sił Zbrojnych RP;
c) kierujących pojazdami TAXI na wyznaczonych miejscach postojowych;
d) kierujących pojazdami przedstawicielstw państw obcych oznaczonymi symbolem CD lub CC;
e) kierujących oznakowanymi pojazdami Straży Miejskiej w Pucku;
f) kierujących, podczas wykonywania obowiązków służbowych, pojazdami służbowymi Urzędu Miasta Pucku wyposażonymi w identyfikatory wydawane przez Urząd Miasta Puck;
g) kierujących, podczas wykonywania prac na zlecenie Gminy Miasta Puck pojazdami służbowymi po uprzednim pobraniu identyfikatora terminowego w Urzędzie Miasta Puck.
 

Obsługę Strefy Płatnego Parkowania na terenie miasta Puck i Parkingów Gminy Miasta Puck prowadzi City Parking Group S.A.

Dane kontaktowe:
Biuro Parkingów
ul. Przebendowskiego 23a
84-100 Puck
Czynne:
pon. – pt. w godz. 10.00 – 18.00
soboty w godz. 11.00 – 14.00
Kierownik SPP: Kamil Dombrowski, tel. 607 190 822