Podpisanie aneksu do umowy działania 11.1 w ramach RPO WP, w którym Beneficjentem jest Związek Międzygminny Zatoki Puckiej – „Poprawa efektywności odprowadzania wód opadowych poprzez budowę systemów kanalizacji deszczowej na terenie gmin Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej”

Gmina Miasta Puck dzięki oszczędnościom po przetargowym oraz aktualnemu przelicznikowi kursu Euro otrzymała dodatkowe środki na refundację dla zrealizowanego już zadania „Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej w centralnej części miasta Puck dla ulic: Męczenników Piaśnicy, Nowy Świat, 10-go Lutego, Szystowskiego, Zamkowa, Łąkowa, Młyńska, Lipowa i 1-go Maja”.
W dniu dzisiejszym tj. 5 czerwca 2020 r. podpisano aneks pomiędzy Związkiem Międzygminnym Zatoki Puckiej a Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego, dzięki któremu zwiększono dofinansowanie ww. zadania dla Miasta Puck o kwotę 1 027 949,49 zł. Środki te pomniejszą już wydatkowaną kwotę udziału własnego Miasta.
Podczas spotkania Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk, wręczył Prezesowi Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej Arkadiuszowi Gawrychowi symboliczny czek pamiątkowy z informacją o zwiększeniu dofinansowania całego zadania.
Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Puck realizowana jest w ramach projektu pn. „Poprawa efektywności odprowadzania wód opadowych poprzez budowę systemów kanalizacji deszczowej na terenie gmin Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej”. Projekt Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej, który obecnie tworzą Gmina Miasta Puck, Gmina Puck i Gmina Władysławowo zrealizowany w całości zostanie do końca czerwca 2023 r., natomiast prace związane z projektem na terenie naszego miasta trwały od lipca 2018 do sierpnia 2019 r.
Łączna wartość inwestycji na terenie miasta ujętych w projekcie wyniosła 10 189 689 zł, w tym środków kwalifikowanych 8 284 300 zł, a zaktualizowane dofinansowanie pochodzące z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 wyniosło 5 217 451,83 zł, co stanowi około 63% kosztów kwalifikowanych zadania.