W poniedziałek 14 czerwca Burmistrz Miasta Puckzdjęcia z podpisania umów Pani Hanna Pruchniewska przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta  uroczyście podpisała pierwsze umowy z właścicielami budynków mieszkalnych  w związku z rozstrzygnięciem wniosków o przyznanie dotacji celowej z budżetu Miasta Puck, na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych w ramach realizacji programu „Lepsze powietrze w moim Pucku”.