Celem tej operacji jest ograniczenie antropopresji na obszarze cennym przyrodniczo poprzez remont schodów stanowiących dojście do brzegu Zatoki Puckie.
Zadanie obejmie niezbędny remont oraz przebudowa schodów, w bezpośrednim sąsiedztwie plaży oraz przy głównym ciągu spacerowym biegnącym wzdłuż pasa nadmorskiego w mieście Puck. Są to miejsca szczególnie ważne zarówno dla odwiedzających turystów jak i mieszkańców. Schody przy ul. Żeglarzy kanalizują ruch pieszy między centrum miasta a „Zieloną  plażą” i wodami zatoki. Drugie schody położone blisko Parku im. Feliksa Nowowiejskiego, także stanowią dojście do brzegu zatoki. Obydwa przejścia są bardzo ważne ze względu na zachowanie cennych przyrodniczo miejsc w obrębie Nadmorskiego Parku Krajobrazowego i nie generowanie niszczycielskich zmian, poprzez deptanie, powodowanie osunięć skarp. Długa linia brzegowa na terenie miasta, wymaga ciągłych inwestycji i dbania o bezpieczeństwo użytkowników i w równym stopniu o dziedzictwo przyrodnicze.
W obu przypadkach wykonane zostaną prace rozbiórkowe i remont w oparciu o dokumentację, w przypadku schodów przy ul. Żeglarzy dodatkowym atutem będzie mała infrastruktura (ławki), która wpływanie na funkcjonalność, a wykonane nasadzenia wpłyną korzystanie na estetyzację terenu. W przypadku drugich schodów wykonane zostaną roboty polegające jedynie na remoncie schodów. Zadanie realizowane jest w ramach Lokalnej Strategii Rybackiej wdrażanej przez Północnokaszubską Lokalną Grupę Rybacką.

Planowany termin realizacji: do 10 czerwca 2021r.
Wykonawca wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego: PHU KSK Coloseum Katarzyna Kiedrowska
Wartość zadania: 198 030,00 zł
Wartość dofinansowania: 119 996,57 zł
Dofinansowanie projektu pochodzi z Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze na lata 2014-2020.