Burmistrz Miasta Puck, Hanna Pruchniewska podpisała umowę na realizację zadania: Zaprojektowanie i wykonanie trzech miejsc postojowych oraz wykonanie oznakowania trasy rowerowej R-10 na terenie miasta Puck. Inwestycja będzie realizowana w ramach projektu pt. „Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 – Partnerstwo Gminy Puck”, współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wykonawca, firma „Tree Clone Maciej Lebiecki”, został wyłoniony w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego. W ramach zawartej umowy wykonane zostaną trzy stacje przystankowe dla rowerzystów :

PUCK ZATOPIONY PORT – nad zatoką obok zakładu przemysłowego i Urzędu Skarbowego

PUCK ZIELONY MOSTEK – park, ul. Nowy Świat

PUCK ROZGARD – na klifie

Prace projektowe wykonane zostaną w 2018 r., natomiast w 2019 r. Wykonawca rozpocznie czynności budowlane. Zakończenie prac związanych z realizacją zadania planowane jest na 31 07 2019 r.