W poniedziałek 16 stycznia 2017 r. w Luzinie została podpisana umowa partnerska na wspólną realizację przedsięwzięcia pt. „Odnawialne źródła energii oraz instalacje solarne na terenie Gminy Miasta Redy i Miasta Puck oraz Gminy Luzino, Linia, Łęczyce i Gniewino”.

Ze strony Gminy Miasta Puck umowę podpisały p. Z-ca Burmistrz Lucyna Boike-Chmielińska i Skarbnik Joanna Bolda.

Celem projektu jest zmniejszenie ilości zanieczyszczeń emitowanych do powietrza z procesów spalania paliw kopalnych przez domowe kotłownie oraz zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnym bilansie energetycznym gmin partnerskich.

Partnerem Wiodącym projektu jest Gmina Luzino.

Na terenie Miasta Puck udziałem w przedsięwzięciu zainteresowanych jest 9 osób, w tym 1 osoba na instalacje solarne, a 8 na instalacje fotowoltaiczne.

źródło: www.telewizjattm.pl