Z tego co widać za oknami i czuć w powietrzu – zima chyba już odpuściła, a wiosenna aura jest tuż, tuż. Z tego też powodu Urząd Miasta Puck przystąpił do naprawy nawierzchni asfaltowych i dróg gruntowych. Zima w tym roku mocno odcisnęła swoje piętno na nawierzchniach dróg w mieście Pucku. Topniejący śnieg odsłonił ubytki w drogach i ulicach powstałe na skutek destrukcyjnego działania mrozu, śniegu i środków chemicznych stosowanych do likwidacji śniegu i lodu.

Obecnie łatane są ubytki na ulicach i równane drogi gruntowe w takim zakresie na jaki pozwala aura. Grunt jest jeszcze zmarznięty dlatego dziury w nawierzchniach asfaltowych łatane są „na gorąco”, nie stosuje się metody „na zimno”. Na drogi gruntowe nawożony jest tłuczeń i kamyki. Wykonawca stara się na razie nie stosować metody mechanicznego wyrównywania nawierzchni, która jest w tej chwili jeszcze przemarznięta.

Urząd Miasta Puck zwraca się do mieszkańców Pucka o wyrozumiałość i zrozumienie. Jak tylko pozwoli aura prace związane z remontami dróg i ulic ruszą pełną parą, a w tej chwili wszelkie działania mają na uwadze bezpieczeństwo uczestników ruchu i mieszkańców Pucka.