W dniu 23 stycznia 2018 r. Pani Burmistrz Miasta Puck – Hanna Pruchniewska wraz z Skarbnikiem Miasta Puck – Joanna Bolda podpisały umowę o dofinansowanie na projekt pt. „Przebudowa targowiska Miejskiego przy placu Obrońców Wybrzeża w Pucku” na operacje typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Celem zadania jest poprawa konkurencyjności producentów rolnych poprzez wykonanie 39 zadaszonych stanowisk na targowisku miejskim. W wyposażeniu uwzględniono montaż instalacji odnawialnych źródeł energii, co przyczyni się do poprawy efektywności energetycznej Miasta. Poprawi się zaplecza sprzedażowe oraz podniesie poziom atrakcyjności terenu, na którym położony jest rynek.

Cześć targowiska będzie przeznaczona dla rolników pod sprzedaż produktów rolno – spożywczych ze szczególnym uwzględnieniem produktów wyprodukowanych w systemie rolnictwa ekologicznego. Ponadto planuje się uporządkowanie terenu oraz położenie nowych instalacji, nowe nasadzenia oraz montaż elementów małej architektury.

Zadanie o wartości 1 155 717,62 zł planowane jest do realizacji w latach 2018 – 2020. Wysokość dofinansowania wyniesie 730 686,00 zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.