Informujemy, że 24 września 2018 r. o godz. 17.00 w budynku przy stadionie, Al. Lipowa 3 w Pucku odbędzie się spotkanie informacyjne dla mieszkańców Miasta Puck w sprawie realizacji Krajowego Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.
W ramach programu będzie udzielane dofinansowanie w formie bezzwrotnych dotacji oraz pożyczek. Celem Programu jest poprawa efektywności energetycznej, zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery.
Wysokość dotacji będzie uzależniona od dochodów i wyniesie do 90% kosztów kwalifikowanych. Dofinansowanie udzielane będzie nie tylko na wymianę źródeł ciepła, jak było wcześniej, ale także na termomodernizację budynków. Po raz pierwszy Program obejmuje też nowo budowane domy.
Oferta skierowana będzie do osób fizycznych posiadających prawo własności lub będących współwłaścicielami jednorodzinnego budynku mieszkalnego lub osób, które uzyskały zgodę na rozpoczęcie budowy jednorodzinnego budynku mieszkalnego.