W dniu 16.11.2018 r. podczas uroczystości związanych z obchodami 670. urodzin miasta Puck odbyła się promocja książki pt. „Puck. Przewodnik archeologiczny”. Publikacja powstała dzięki wieloletniej współpracy Miasta Puck z Uniwersytetem Warszawskim. Jej prezentacji dokonał Pan dr Michał Starski z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. Pozycja zawiera zarówno artykuły dotyczące początków Pucka i historii lokacji miasta, jak również opisy stanowisk archeologicznych. Miasto Puck dofinansowanie na realizację przedsięwzięcia otrzymało w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 ” Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”. Koszt publikacji wynosi 29 956,50 zł, przyznana dotacja stanowi kwotę 20 000 zł.