Po zakończonych robotach kanalizacyjnych w ciągu Alei Lipowej przystąpiono do robót związanych z odtworzeniem nawierzchni. Aleja Lipowa (na odcinku od Alei Kościuszki do ul. Nowy Świat) zyskała nowy blask – zrealizowana inwestycja obejmowała wymianę dotychczasowej nawierzchni jezdni i ciągów pieszych na nową z kostki betonowej.

Zaprojektowany układ sytuacyjny utrzymuje dotychczasową formę układu komunikacyjnego. Podstawowymi funkcjami przebudowanej ulicy są: zapewnienie dojazdu do cmentarza komunalnego, zapewnienie obsługi budynkom mieszkalnym i usługowym zlokalizowanym po zachodniej stronie ulicy, zapewnienie bezpiecznych i wygodnych ciągów dla pieszych, utrzymanie wartościowego drzewostanu, zapewnienie dojazdu do nabrzeża Zatoki Puckiej oraz zapewnienie wygodnych miejsc do parkowania. Projekt przebudowy Alei Lipowej dostosowuje istniejący układ do obowiązujących przepisów i wytycznych oraz porządkuje zagospodarowanie pasa drogowego czyniąc je przejrzystym i bezpiecznym dla użytkowników.

W ramach inwestycji przebudowano przeszło 400m jezdni i 560m chodników, dodatkowo wzdłuż samej Alei Lipowej powstało 15 miejsc postojowych dla samochodów osobowych, w tym 12 bezpłatnych miejsc (zatoki postojowe przy cmentarzu) i 3 miejsca postojowe wchodzące w skład strefy płatnego parkowania (zatoka postojowa przy molo).

W ramach inwestycji przebudowany został również parking przy zbiegu ulic 1 Maja i Alei Lipowej (wchodzący w skład płatnych parkingów Miasta Puck). Parking zyskał nową nawierzchnię z kostki betonowej. W ramach przebudowy udało się zwiększyć pojemność parkingu o 8 miejsc.
Dziś na parkingu funkcjonują 43 miejsca postojowe (w tym 3 miejsca dla niepełnosprawnych)