Zaprojektowany został nowy przebieg jezdni ulicy Nowy Świat, odcinek pomiędzy skrzyżowaniem ul. Nowy Świat z Aleją Lipową a wjazdem do szkoły podstawowej od ul. Nowy Świat, co umożliwiło umiejscowienie w przekroju drogowym chodników o normatywnej szerokości oraz wyznaczenie miejsc postojowych. W pobliżu dojazdu do szkoły podstawowej, w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących garaży, zaprojektowano parking umożliwiający postój samochodów osobowych i autobusów. Dodatkowo przy ul. Derdowskiego przewidziano budowę zatoki parkingowej krótkiego postoju, przeznaczoną dla rodziców dzieci uczęszczających do szkoły podstawowej.

Na etapie koncepcji założono, że jezdnia ul. Nowy Świat będzie posiadała nawierzchnię bitumiczną, chodniki i ścieżki rowerowe nawierzchnię z kostki betonowej.

Koszt szacunkowy brutto (z podatkiem VAT): ok. 1.715.000,00 zł

Termin wykonania w/w przebudowy jest nieznany z uwagi na brak zapewnienia środków w budżecie na rok 2016.