Z uwagi na zbliżające się święto Wszystkich Świętych, 1 listopada, Gmina Miasta Puck, jako zarządca targowiska wstrzymuje prace budowlane związane z przebudową Manhattanu na okres od 28.10.2019 r. do 03.11.2019 r.

W związku z wysokim zaawansowaniem robót budowlanych, dostępne miejsce do handlowania jest mocno ograniczone i skupia się w strefie C dawnego targowiska. Mając na uwadze wszystkich handlujących, prosimy o nie pozostawianie swoich samochodów na terenie targowiska (poza czasem dostaw).

Dojście do Manhattanu od strony Wojska Polskiego odbywa się po nowym chodniku przy nowych stanowiskach. Ze względu na roboty ziemne, które były przeprowadzone w okolicach nowego szaletu miejskiego, teren ten wraz z wjazdem zostanie odgrodzony. Wejście oraz wjazd (tylko dla dostaw) od strony Placu Obrońców Wybrzeża pozostaje bez zakłóceń.

Prosimy, aby nie zajmować miejsc zagrodzonych, będących terenem budowy. Zależy nam na bezpieczeństwie zarówno handlujących jak i klientów targowiska.

Wznowienie prac budowlanych nastąpi w dniu 04.11.2019 r. O dalszym etapie prac będziemy informować na bieżąco.

Realizacja przedsięwzięcia możliwa jest dzięki środkom unijnym, które zostały pozyskane na realizacje działań typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” w ramach poddziałań pn. „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury”, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.