Burmistrz Miasta Puck zaprasza do udziału w przetargu na dzierżawę lokalu użytkowego położonego w Pucku przy ul. Pokoju 8.

Lokal użytkowy o powierzchni 21,62m2, położony w ścisłym centrum miasta.

Szczegółowe informacje można uzyskać: na stronie internetowej bip.miasto.puck.pl – zakładka Gospodarka Nieruchomościami – Dzierżawa/Najem, oraz w siedzibie Urzędu Miasta Puck ul.1-go Maja 13 w Pucku pok. 103, pod numerem telefonu: 58 673 05 23 bądź drogą elektroniczną: dzierzawy@miasto.puck.pl

Ogłoszenie o przetargu – pobierz

Sprostowanie ogłoszenia – pobierz

Ogłoszenie w sprawie odwołania przetargu – pobierz