Burmistrz Miasta Puck zaprasza do udziału w przetargach na dzierżawę parkingów w okresie od 01.07.2016r. do 31.08.2016r.

Lokalizacja parkingu

Powierzchnia dzierżawy

Wysokość wadium

Cena wywoławcza miesięcznego czynszu dzierżawnego

Skrzyżowanie
ul.1-go Maja/ Al. Lipowa

581 m2

500 zł

3.166,45 zł

Ul. 1-go Maja 13

505,27 m2

500 zł

2753,72 zł

Al. Ceynowy

231,50 m2

250 zł

1.261,68 zł

Ul. Wałowa

181,50 m2

150 zł

989,18 zł

Ul. Zamkowa

225,50 m2

250 zł

1.228,98 zł

Część Placu Obrońców Wybrzeża

735,50 m 2

500 zł

4008,48 zł

Przetargi na wymienione wyżej nieruchomości odbędą się 07.06.2016r. od godziny 900, w kolejności wskazanej w tabeli, w siedzibie Urzędu Miasta Puck ul. 1-go Maja 13 w Pucku, sala 208.

Termin wniesienia wadiów do dnia 01.06.2016r.

Szczegółowe informacje można uzyskać: w siedzibie Urzędu Miasta Puck ul.1-go Maja 13 w Pucku pok. 103, pod numerem telefonu: 58 673 05 23 bądź drogą elektroniczną: dzierzawy@miasto.puck.pl

Ogłoszenie o przetargu: pobierz