logotypy22222

 

PROJEKT NR: RPPM.10.02.02-00-036/13

NAZWA PROJEKTU: PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ I RAPORTU OOS DLA ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY PORTU W PUCKU DLA UMOŻLIWIENIA ROZWOJU JEGO FUNKCJI RYBACKICH, TURYSTYCZNYCH I ŻEGLARSKICH

Beneficjent: Gmina Miasta Puck

Gmina Miasta Puck zakończyła właśnie realizację projektu „Przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i raportu OOS dla rozbudowy i przebudowy portu w Pucku w celu umożliwienia rozwoju jego funkcji rybackich, turystycznych i żeglarskich” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej 10. Pomoc techniczna Poddziałanie 10.2.2 przygotowanie projektów, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W ramach projektu Gmina Miasta Puck przygotowała dwuetapową dokumentację projektową:
– Etap I realizacji obejmujący: budowę części Falochronu Północnego dla osłony Basenu Rybackiego przed nadmiernym zafalowaniem, budowę stałego pomostu połączeniowego wraz z trzema pomostami pływającymi dla jachtów oraz przygotowaniem nasady zaplecza portu
– Etap II realizacji obejmujący: dokończenie budowy Falochronu Północnego dla osłony Basenu Rybackiego, wystawienie 2 pomostów pływających dla jachtów po wschodniej stronie pomostu dojściowego, budowę przedłużenia Falochronu Wschodniego, dokończenie budowy nasady zaplecza portu oraz budowa nowych miejsc parkingowych i zimowania jachtów na terenach PGK.

Puck port etapy

PROJEKT FINANSOWANY W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013