Częściowo zakończyły się prace budowlane dla zadania pn. „Zaprojektowanie i wykonanie trzech miejsc postojowych oraz wykonanie oznakowania trasy rowerowej R-10 na terenie miasta Puck” realizowana w ramach projektu pt. „Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 – Partnerstwo Gminy Puck”, współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Wykonawca, firma „Tree Clone – Maciej Lebiecki”, w ramach zadania wykonał projekt oraz dokonał montażu 3 przystanków dla rowerzystów w pełni dostosowanych do potrzeb mieszkańców i turystów aktywnie wypoczywających na terenie naszego miasta.

Jadąc od strony Gdyni trasą rowerową EuroVelo 10/13, przez m.in. Rzucewo, Błądzikowo pierwsza stacja rowerowa w mieście znajduje się na klifie – Puck Rozgard. Jest tam zadaszona wiata z ławostołem, 6 stojaków rowerowych, dwie ławeczki, kosze na śmieci, tablice informacyjne. Od strony zatoki wykonany został taras widokowy zabezpieczony barierką.

Kolejnym przystankiem jadąc w kierunku Władysławowa, na wysokości zejścia na strzeżoną plaże, jest Puck Zielony Mostek. Tu również znajduje się zadaszona wiata, dwa ławostoły, 8 stojaków rowerowych, dwie ławeczki, tablice informacyjne. Nowością jest stacja naprawy rowerów znajdująca się w głębi przystanku. Jest to również miejsce, gdzie znajdzie się toaleta miejska, ale ze względów formalnych nie można przystąpić do realizacji tej części zadania. Finalnie szalet będzie posiadał dwie kabiny – jedna przystosowana do osób niepełnosprawnych, druga wyposażona w elementy dla rodziców z dziećmi (niższa toaleta i umywalka, przewijak). Ścieżka prowadząca do toalety wykonana została z płyt celem umożliwienia dostępu również osobom na wózku inwalidzkim.

Trzecim, ostatnim przystankiem rowerowym na terenie miasta, jest Puck Zatopiony Port, niedaleko zakładu przemysłowego i Urzędu Skarbowego. Wyposażony w zadaszoną wiatę, dwa ławostoły, 9 stojaków rowerowych, ławeczkę, kosze na śmieci, tablice informacyjne.

Całość zagospodarowania terenu została zachowana w spójnym i harmonijnym wzornictwie nawiązującym do standardów całego przedsięwzięcia, jakim jest budowa Pomorskich Tras Rowerowych o znaczeniu międzynarodowym R10, gdzie Miasto Puck jest partnerem w projekcie.

Mapa lokalizacji przystanków na terenie miasta znajduje się w załączeniu. Link do mapy całego systemu znajduje się tu: Pomorskie Trasy Rowerowe

Kolejnym etapem będzie wykonanie oznakowania całej trasy rowerowej EuroVelo 10/13 na terenie miasta. Oprócz znaków rowerowych pojawią się znaki informacyjne o najbliższej stacji rowerowej gdzie można schronić się, odpocząć lub jak w przypadku przystanku Zielony Mostek – naprawić rower i skorzystać z toalety oraz znaki kierujące rowerzystów do atrakcji turystycznych miasta.

Koszt całej inwestycji wyniesie 362 300,00 zł ( w tym również prace projektowe w/w zakresu), natomiast termin realizacji to 31.07.2019 r. Wysokość dofinansowania wynosi ok. 200 000,00 zł.