W dniu 18.10.2018 r. została podpisana umowa o dofinansowanie w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.

Głównym założeniem projektu pt.” Przystanki ścieżki dydaktyczno-przyrodniczej na terenie Miasta Puck” jest stworzenie ośmiu przystanków zlokalizowanych wzdłuż międzynarodowej trasy rowerowej R10. Punkty te stworzą ścieżkę dydaktyczno-przyrodniczą, której celem jest wyeksponowanie zasobów przyrodniczych obszaru oraz wartości krajobrazowych. Przebieg ścieżki wiąże ze sobą otwarte tereny zieleni, obszary zurbanizowane oraz założenia parkowe. Różnorodność przebiegu trasy świadczy o dużej atrakcyjności obszaru oraz bogatym wachlarzu źródeł wiedzy przyrodniczej. W celu przybliżenia tej wiedzy użytkownikowi postawione zostaną tablice informacyjne o danym miejscu, występujących gatunkach ptaków oraz unikatowym ekosystemie Zatoki Puckiej.