Jako Miasto Puck w czerwcu 2020 zainicjowaliśmy działalność punktu pobrań do badań COVID-19 przy ul.10-go Lutego i teraz dzięki bardzo dobrej współpracy Samorządem Województwa Pomorskiego wczoraj ruszył w puckim ratuszu punkt wczesnej kwalifikacji dawców osocza w Pucku.
Ozdrowieńcy, wśród których pojawili się także pracownicy UM Puck poddali się badaniu na obecność przeciwciał. Spośród 43 przebadanych osób 28 spełniło wstępne kryteria i być może ich osocze będzie mogło uratować komuś życie lub zdrowie .
Jeśli w następnym badaniu okaże się, że wynik będzie powyżej 60 jedn. nastąpi pobranie osocza.
Bardzo dziękujemy i liczymy na kolejnych ozdrowieńców w kolejnej wstępnej weryfikacji.
Odbędzie się ona po zapisaniu i wypełnieniu ankiet przez min. 20 ozdrowieńców.
Prosimy zgłaszać się telefonicznie 695 604 139, 58 673 05 49 lub mailem: sekretarz@miasto.puck.pl, zdrowie@miasto.puck.pl
Będzie tez możliwość badania dla osób zamieszkujących z ozdrowieńcami, które nie mają pewności, czy były zakażone.
Badanie jest bezpłatne.